Voorstelling

De Adviesraad Gas en Elektriciteit is een adviesinstantie en een discussieforum opgericht bij de CREG en de federale minister bevoegd voor Energie.

Hij heeft als taak:

  • op eigen initiatief of op verzoek van de minister aanbevelingen, studies en adviezen aangaande gas en elektriciteit uit te werken;
  • op iedere suggestie voor advies die aan hem wordt voorgelegd door de CREG te antwoorden;
  • een discussieforum te zijn over de doelstellingen en strategie├źn van het energiebeleid, meer bepaald over gas en elektriciteit.

Zijn samenstelling en werking zijn vastgelegd bij koninklijk besluit van 3 mei 1999 en zijn leden worden bij ministerieel besluit benoemd voor een termijn van drie jaar.

Voor de uitoefening van zijn opdrachten beschikt hij over een passend budget dat gedekt wordt door de CREG.

De adviezen en studies van de Adviesraad Gas en Elektriciteit worden gepubliceerd in de rubriek publicaties.