Samenstelling

(wettelijke basis : ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de CREG, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 5 maart 2004, 13 mei 2008, 13 mei 2009, 27 juli 2009, 20 november 2009, 1 maart 2010, 30 maart 2010, 7 juni 2010, 18 november 2011, 27 januari 2012, 10 september 2012 en 10 juli 2013)

Voorzitter 2019: Mathieu Verjans
Vice-voorzitter 2019: Peter Claes

EFFECTIEVE LEDEN

1° als vertegenwoordigers van de overheid:

a) voor de federale Regering: 1. Dhr. VANEYCKEN Sven 2. Mevr. ROOBROUCK Nele 3. Dhr. CHAHID Ridouane 4. Mevr. ANNANE Jihane 5. Dhr. DORREKENS François 6. Dhr. DASGUPTA Jivan

b) voor elke Gewestregering: 1. Dhr. BIESEMAN Wilfried 2. Dhr. AUTRIQUE Henri 3. Mevr. JACQUET Annabelle

2° als afgevaardigden van de representatieve werknemersorganisaties en de kleine gebruikers:

a) voor de representatieve werknemersorganisaties die zetelen in de Nationale Arbeidsraad: 1. Dhr. VERJANS Mathieu 2. Mevr. VERHUE Maureen 3. Dhr. VAN DAELE Daniel 4. Dhr. DE CROCK Bart

b) voor dezelfde organisaties die zetelen in de Raad voor Verbruik: 1. Dhr. DE WEL Bert 2. Dhr. STORME Sébastien

c) voor de organisaties die tot doel hebben de promotie en de bescherming van de algemene belangen van de kleine verbruikers op alle hun betreffende gebieden en die onafhankelijk zijn van de overheden en van de professionele milieus: 1. Dhr. ADRIAENSSENS Claude 2. Dhr. DOCHY Stéphane

3° als afgevaardigden van de representatieve werkgeversorganisaties en de grote verbruikers:

a) voor de representatieve organisaties van de industrie, het bank- en het verzekeringswezen die zetelen in de Centrale Raad voor het bedrijfsleven: 1. Dhr. VANCRONENBURG Geert 2. Mevr. BROUWERS Els 3. Dhr. VAN der MAREN Olivier

b) voor de representatieve organisaties van het ambacht, de kleine en middelgrote handelsondernemingen en de kleine nijverheid die zetelen in dezelfde raad: 1. Mevr. DE BUYSER Capucine 2. Dhr. VANDEN ABEELE Piet

c) voor de grote elektriciteitsverbruikers: Dhr. CLAES Peter

d) voor de grote aardgasverbruikers: Dhr. BRAET Luc

4° als vertegenwoordigers van de elektriciteitsproducenten:

a) voor de producenten die behoren tot de Federatie Elektriciteits- en Gas bedrijven: 1. Dhr. VAN DEN BOSCH Marc 2. Dhr. SCHOONACKER Frank

b) voor de producenten die hun productie verwezenlijken met behulp van hernieuwbare energieën: Mevr. LAUMONT Noémie

c) voor de producenten hun productie verwezenlijken met behulp van installaties voor warmtekrachtkoppeling: Dhr. BOYDENS Jean-Pierre

d) voor de industriëlen die elektriciteit voor eigen behoefte produceren: Dhr. BECRET Jean-Pierre

5° als vertegenwoordigers van de transmissie- en distributienettenbeheerders:

a) voor INTERMIXT 1. Dhr. GRIFNEE Fernand 2. Dhr. HUJOEL Luc 3. Dhr. DE BRUYCKER Luc

b) voor INTER-REGIES: Dhr. DE BLOCK Gert

c) voor de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit: Dhr. DAMILOT Julien

d) voor de beheerder van het vervoersnet voor aardgas: Dhr. GOSSUIN Luc

6° als vertegenwoordigers van titularissen van een leveringsvergunning van aardgas behorend tot de Belgische Federatie van Elektriciteits- en Gasondernemingen:

1. Dhr. VANDEN BORRE Tom 2. Dhr. VAN NUNEN Carlos

7° als vertegenwoordigers van de milieuverenigingen:

1. Mevr. VAN DYCK Sara 2. Dhr. VANDE PUTTE Jan

8° als vertegenwoordigers van titularissen van een leveringsvergunning van elektriciteit behorend tot de Belgische Federatie van Elektriciteits- en Gasondernemingen:

1. Mevr. HEYVAERT GRIET 2. Dhr. WYVERKENS Herman

9° als vertegenwoordiger van de marktbeheerder voor de uitwisseling van energieblokken voorgespeld door Belpex:

Dhr. MATTHYS-DONNADIEU James

PLAATSVERVANGENDE LEDEN

1° als vertegenwoordigers van de overheid:

a) voor de federale Regering: 1. Dhr. JUSTAERT Arnout 2. Dhr. WAEYAERT Nicolas 3. Mevr. JOURDAIN Sigrid 4. Mevr. NIKOLIC Diana 5. Dhr. NICOLAS Stéphane 6. Dhr. DEMEYERE Frank

b) voor elke Gewestregering: 1. Mevr. TANGHE Martine 2. Dhr. BOHET Maurice 3. Dhr. DECROP Jehan

2° als afgevaardigden van de representatieve werknemersorganisaties en de kleine gebruikers:

a) voor de representatieve werknemersorganisaties die zetelen in de Nationale Arbeidsraad: 1. Dhr. NICAISE Didier 2. Dhr. WIJNGAERDEN Jan 3. Dhr. VAN MOL Christiaan 4. Mevr. SKA Marie-Hélène 5. Mevr. JONCKHEERE Caroline

b) voor dezelfde organisaties die zetelen in de Raad voor Verbruik: 1. Dhr. QUINTARD Christophe 2. Dhr. SPIESSENS Eric

c) voor de organisaties die tot doel hebben de promotie en de bescherming van de algemene belangen van de kleine verbruikers op alle hun betreffende gebieden en die onafhankelijk zijn van de overheden en van de professionele milieus: 1. Mevr. RENSON Marie-Christine 2. Dhr. MOERS Jan

3° als afgevaardigden van de representatieve werkgeversorganisaties en de grote verbruikers:

a) voor de representatieve organisaties van de industrie, het bank- en het verzekeringswezen die zetelen in de Centrale Raad voor het bedrijfsleven: 1. Dhr. VANDERMARLIERE Frank 2. Dhr. CALOZET Michel 3. Mevr. AERTS Kristin

b) voor de representatieve organisaties van het ambacht, de kleine en middelgrote handelsondernemingen en de kleine nijverheid die zetelen in dezelfde raad: 1. Dhr. DEPLAE Arnaud 2. Dhr. VAN GORP Michel

c) voor de grote elektriciteitsverbruikers: Mevr. EELENS Claire

d) voor de grote aardgasverbruikers: Dhr. de MUNCK Laurent

4° als vertegenwoordigers van de elektriciteitsproducenten:

a) voor de producenten die behoren tot de Federatie Elektriciteits- en Gas bedrijven: 1. Dhr. DE GROOF Christiaan 2. Mevr. de VILLENFAGNE Aude

b) voor de producenten die hun productie verwezenlijken met behulp van hernieuwbare energieën: Dhr. BODE Bart

c) voor de producenten die hun productie verwezenlijken met behulp van installaties voor warmtekrachtkoppeling: Dhr. MARENNE Yves

d) voor de industriëlen die elektriciteit voor eigen behoefte produceren: Dhr. ZADORA Peter

5° als vertegenwoordigers van de transmissie- en distributienettenbeheerders:

a) voor INTERMIXT: 1. Mevr. DECLERCQ Christine 2. Mevr. DEBATISSE Jennifer 3. Dhr. VERSCHELDE Martin

b) voor INTER-REGIES: Mevr. HOUGARDY Carine

c) voor de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit: Dhr. MERTENS Steven

d) voor de beheerder van het vervoersnet voor aardgas : Dhr. DESCHUYTENEER Thierry

6° als vertegenwoordigers van titularissen van een leveringsvergunning van aardgas behorend tot de Belgische Federatie van Elektriciteitsen Gasondernemingen:

1. Mevr. DE BUCK Hilde 2. Dhr. DEDECKER Gunnar

7° als vertegenwoordigers van de milieuverenigingen:

1. Dhr. TURF Jan 2. Mevr. DE SCHOUTHEETE Cécile

8° als vertegenwoordigers van titularissen van een leveringsvergunning van elektriciteit behorend tot de Belgische Federatie van Elektriciteits- en Gasondernemingen:

1. Mevr. GODTS Annemie 2. Mevr. VAN BOXELAER Kathleen

9° als vertegenwoordiger van de marktbeheerder voor de uitwisseling van energieblokken voorgespeld door Belpex:

Dhr. PIERREUX Nicolas