Publicaties

Advies  ARCC170517-069 : Advies het verslag 1566 over de monitoring van mogelijke marktverstorende effecten in het kader van het vangnetmechanisme ingevoerd via artikel 20bis, §§1 tot 5 van de Elektriciteitswet en artikel 15/10bis, §§1 tot 5 van de Gaswet

Datum van het document : 05 / 2017


Advies  ARCC161221-068 : Advies over de studies inzake hernieuwbare energie (1) Assessment of the impact of renewable generation on Central-Western Europe electricity markets door FTI-CL en (2) Determining the impact of renewable energy on balancing costs, back up costs, grid costs and subsidies door KULeuven

Datum van het document : 12 / 2016


Assessment of the impact of renewable generation on Central-Western Europe electricity markets

Datum van het document : 12 / 2016


Determining the impact of renewable energy on balancing costs, back up costs, grid costs and subsidies

Datum van het document : 12 / 2016


Advies  ARCC161019-067 : Advies over de studie van Elia : “Nood aan ‘adequacy’ en flexibiliteit in het Belgische elektriciteitssysteem – periode 2017-2027”

Datum van het document : 10 / 2016


Advies  ARCC161019-066 : Advies over de studie 1540 betreffende het gebruik van elektriciteitsmeters op laagspanning in België

Datum van het document : 10 / 2016


Advies  ARCC160629-065 : Advies over de studie 1520: “The price spikes observed on the Belgian day-ahead spot exchange on 22 September and 16 October 2015”

Datum van het document : 06 / 2016


Advies  ARCC151210-064 : Advies over de studie 1411 over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit –monitoringrapport 2014

Datum van het document : 12 / 2015


Advies  ARCC151021-063 : Advies over de studie 1407 over een update van de kostenstructuur van de elektriciteitsproductie door de nucleaire centrales in België, de economische waardering van nucleaire elektriciteitsproductie en een raming van de winsten uit deze activiteiten

Datum van het document : 10 / 2015


Advies  ARCC150306-062 : Advies over de studie 1345 over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor aardgas - monitoringrapport 2013

Datum van het document : 03 / 2015


Advies  ARCC140716-061 : Advies over het advies 1266 van de CREG betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht (Atol)

Datum van het document : 07 / 2014


Advies  ARCC140716-060 : Advies over de studie 1319 over de werking van en de prijsevolutie op de Belgisch groothandelsmarkt voor elektriciteit – monitoringrapport 2013

Datum van het document : 07 / 2014


Advies  ARCG130717-059 : Advies van de Algemene Raad van de CREG over studie 1201 over hoe een goed werkende groothandelsmarkt voor aardgas de basis legt voor voorzieningszekerheid en liquiditeit in België

Datum van het document : 07 / 2013


Advies  ARCG130717-058 : Advies van de Algemene Raad van de CREG over studie 1247 over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit – monitoringrapport 2012

Datum van het document : 07 / 2013


Advies  CG120919-057 : Advies van de Algemene Raad van de CREG over studie 1153 over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit – monitoringrapport 2011

Datum van het document : 09 / 2012


Advies  CG120710-056 : Advies van de Algemene Raad van de CREG over het nieuwe vervoersmodel aardgas

Datum van het document : 07 / 2012


Advies  CG120201-054 : Advies van de Algemene Raad van de CREG over de studie 1099 over de prijspiek op de Belpex DAM op 28 maart 2011

Datum van het document : 02 / 2012


Diverse  111026-3 : International comparison of electricity and gas prices for commerce and industry : Final report on a study prepared for CREG

Datum van het document : 10 / 2011


Diverse  111026-2 : International comparison of electricity and gas prices for households : Final report on a study prepared for the CREG

Datum van het document : 10 / 2011


Diverse  111026-1 : International energy price comparisons study : Presentation to CREG General Council

Datum van het document : 10 / 2011


Advies  ARCG110720-053 : Advies van de Algemene Raad van de CREG over de problematiek van laagcalorisch gas

Datum van het document : 07 / 2011


Advies  ARCG110216-052 : Advies van de Algemene Raad van de CREG over de aanpassingen van de gas- en de elektriciteitswet met het oog op het omzetten van de Europese richtlijnen

Datum van het document : 02 / 2011


Advies  ARCG110216-051 : Advies van de Algemene Raad van de CREG over de studie 966 over de verschillende ondersteuningsmechanismen voor groene stroom in België

Datum van het document : 02 / 2011


Advies  ARCG110216-050 : Advies van de Algemene Raad van de CREG over de studie 968 over de kostenstructuur van de elektriciteitsproductie door de nucleaire centrales in België

Datum van het document : 02 / 2011


Advies  ARCG100714-049 : Advies van de Algemene Raad van de CREG over de studie 874 betreffende de behoefte aan aardgasvoorziening, bevoorradingszekerheid en infrastructuurontwikkeling 2009-2020

Datum van het document : 07 / 2010


Advies  ARCG100714-048 : Advies van de Algemene Raad van de CREG over de studie 947 over de Belgische kortetermijnmarkt voor elektriciteit belpex en het gebruik van de capaciteit op de interconnecties met Frankrijk en Nederland in 2009

Datum van het document : 07 / 2010


Advies  ARCG100714-047 : Advies van de Algemene Raad van de CREG over de studie 944 over de eerste raming van de kostprijs van de maatregelen bedoeld in artikel 7 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Datum van het document : 07 / 2010


Advies  ARCG100714-046 : Advies van de Algemene Raad van de CREG over de studie 929 over de mogelijke impact van de elektrische auto op het belgische elektriciteitssysteem

Datum van het document : 07 / 2010


Advies  ARCG100519-045 : Advies van de Algemene Raad van de CREG over de studie 945 betreffende de mogelijke verbinding tussen de LNG-terminal te Duikerke en het Belgisch aardgasvervoersnet

Datum van het document : 05 / 2010


Advies  ARCG091118-044 : Advies van de Algemene Raad van de CREG over de werking van de elektriciteitsmarkt in België

Datum van het document : 11 / 2009


Advies  ARCG090506-043 : Advies van de Algemene Raad van de CREG over “het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen”

Datum van het document : 05 / 2009


Advies  ARCG090506-042 : Advies van de Algemene Raad van de CREG over het “ontwerp van studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading 2008 – 2017”

Datum van het document : 05 / 2009


Advies  ARCG090121-041 : Advies van de Algemene Raad van de CREG over de studie 766 betreffende de impact van het systeem van CO2-emissierechten op de elektriciteitsprijs in België van 2005 tot 2007

Datum van het document : 01 / 2009


Persbericht  23/01/2009 : De Algemene Raad van de CREG voelt zich aangesproken door de nieuwsberichten die op 22 januari 2009 in de pers zijn verschenen over de akkoorden tussen het Directiecomité van de CREG en de sectoren van de gas- en elektriciteitsdistributie

Datum van het document : 01 / 2009


Persbericht  21/01/2009 : Aanbevelingen van de Algemene Raad van de CREG m.b.t. de impact van de CO2-emissierechten op de elektriciteitsprijs

Datum van het document : 01 / 2009


Advies  CG081217-040 : Advies van de Algemene Raad van de CREG over de studie (F)080515-CREG-765 “Monitor Invoercapaciteit Aardgas 2008”

Datum van het document : 12 / 2008


Advies  ARCG081022-039 : Advies van de Algemene Raad van de CREG over Studie (F) 080717-CDC-782 over « de Belpex Day Ahead Market Segment en het gebruik van de capaciteit op de interconnecties met Frankrijk en Nederland tijdens de eerste helft van 2008 »

Datum van het document : 10 / 2008


Advies  ARCG081022-038 : Advies van de Algemene Raad van de CREG over de werking van de Belgische aardgasmarkt op basis van de studie van CEPA en de studie (F)080306-CREG-753 betreffende “voorstellen om de liquiditeit op de hub van Zeebrugge te verbeteren en dit naar analogie van de inmiddels opgerichte elektriciteitsbeurs BELPEX teneinde een gezonde marktwerking voor de verhandeling van gasblokken te bewerkstelligen”

Datum van het document : 10 / 2008


Persbericht  23/10/2008 : Aanbevelingen van de Algemene Raad van de CREG voor een betere werking van de aardgasmarkt in Belgie

Datum van het document : 10 / 2008


Persbericht  07/03/2008 : De Algemene Raad van de CREG neemt kennis van het rapport van Cambridge Economic Policy Associates over de Belgische aardgasmarkt

Datum van het document : 03 / 2008


Studie  ARCG-CEPA032008 : Studie van Cambridge Economic Policy Associates met betrekking tot de structuur en werking van de aardgasmarkt in België in Europees perspectief. Een studie uitgevoerd op vraag van de Algemene Raad van de CREG.

Datum van het document : 03 / 2008


Advies  ARCG080220-037 : Advies van de Algemene Raad van de CREG over studie (F)070927-CDC-715 over de ontoereikende productiecapaciteit van elektriciteit in België

Datum van het document : 02 / 2008


Advies  ARCG070302-036 : Advies van de Algemene Raad van de CREG betreffende het Preliminary report, Belgium Energy Challenges towards 2030

Datum van het document : 03 / 2007


Advies  ARCG190706-32 : Advies over de studie (F)060309-CDC-537 over de impact van het CO2 emissiesysteem op de elektriciteitsprijs.

Datum van het document : 07 / 2006


Advies  ARCG210606-029 : Advies over de studies van Frontier Economics (“Adressing the Adverse Effects of Market Power”) en Liedekerke – Wolters – Waelbroeck – Kirkpatrick (“De juridische verantwoording voor de door Frontier Economics voorgestelde maatregelen”)

Datum van het document : 06 / 2006


Persbericht  08/05/2006 : De Algemene Raad van de CREG neemt kennis van rapport Frontier Economics

Datum van het document : 05 / 2006


Studie  ARCG-080506-LIE : De juridische verantwoording van de door Frontier Economics voorgestelde maatregelen

Datum van het document : 05 / 2006


Studie  ARCG-080506-FE : Addressing the adverse effects of market power

Datum van het document : 05 / 2006


Advies  ARCG270405-020 : Advies van de Algemene Raad van de CREG betreffende de werking van de Belgische elektriciteitsmarkt op basis van de studie van London Economics over de structuur en de werking van de elektriciteitsmarkt in België in een Europees perspectief

Datum van het document : 04 / 2005


Persbericht  27/04/2005 : Vrijmaking Elektriciteitsmarkt : de Algemene Raad van de CREG spreekt zich uit over de Studie van London Economics

Datum van het document : 04 / 2005


Advies  ARCG171104-017 : Advies over de omzetting van de richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EG, en de richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende intrekking van Richtlijn 98/30/EG in Belgisch federaal recht

Datum van het document : 11 / 2004


Studie  ARCG-LE102004 : Studie van London Economics met betrekking tot de structuur en werking van de elektriciteitsmarkt in België in Europees perspectief. Een studie van London Economics uitgevoerd op vraag van de Algemene Raad van de CREG.

Datum van het document : 10 / 2004